Kolbus: garenloosbinder aan 7.000 ex./h.

site navigatie

KM 600 – comfortabele belijming d.m.v. volledig geïntegreerd spuitkoppenbelijmingssysteem

Kolbus: KM 600 Voor de eerste maal voorgesteld op de Drupa 2008: de compacte Kolbus garenloosbinder KM 7.000 ex/h – ideaal als instapmodel voor het professioneel boekbinden, aan zeer competitieve prijs en eenvoudig te bedienen.

Met het KOLBUS Copilot®-systeem biedt de KM 600 alle voordelen van een verregaande volautomatische sturing. Hierdoor kunnen, tot een maximale snelheid van 7.000 takten/h, verschillende bindmogelijkheden flexibel ingezet worden.

Naast de traditionele verwerking van EVA-Hotmelt en PUR via open lijmwalsen is het geïntegreerd belijmingssysteem met spuitkoppen een innovatie van Kolbus die bijkomende voordelen in de verwerking van PUR biedt.

Vooral bij hoogwaardige en moeilijke producten leiden de uitstekende eigenschappen van PUR rug- en zijbelijming tot verbeterde resultaten, zijnde optimaal openslaan, hoogste bindkracht en goede houdbaarheid bij dikwijls gebruikte producten zoals verkoops- en kunstcatalogi, tijdschriften met hoog kleurgehalte en fotoalbums.

Kolbus: KM600 rugbelijming met spuitkoppen Het PUR/EVA-belijmingssysteem met spuitkoppen als “gesloten systeem” levert bij een snelheid van 7.000 takten/uur een exacte, gelijkmatige en daardoor dunne lijmaanbreng. Hierbij wordt de lijm tot aan de spuitkop in een volledig gesloten systeem naar behoefte spaarzaam gesmolten en aangevoerd. Het gesloten systeem functioneert met een luchtafsluiting waardoor de lijm zich chemisch noch thermisch kan veranderen. Verontreiniging door papierstof en voor de gezondheid schadelijke dampen worden hierdoor bijna volledig uitgesloten. Een bijkomend voordeel van dit gesloten systeem zijn de verminderde reinigings- en onderhoudsbeurten en –kosten. Bij het verwerken van PUR-lijm in een gesloten systeem vervalt ook de normale hoeveelheid aan niet bruikbare lijm.

Nieuw voor de KM 600 is het volledig geïntegreerd belijmingssysteem met spuitkoppen en de gemakkelijke instelling van de specifieke parameters voor de spuitkoppen via het Copilot®-systeem. Hierdoor vervallen tijdrovende instellingen op externe plaatsen aan het belijmingssysteem. Alle belangrijke instellingen zijn geïntegreerd in de centrale bedieneenheid van het Kolbus Copilot®-systeem. Dit brengt tijdvoordeel en verhoogt de productiviteit.

Belijming met spuitkoppen is ook ideaal bij kleine oplagen. De productie met “gesloten belijmingssystemen” kan te allen tijde gestopt worden zonder de kwaliteit van de hechting negatief te beïnvloeden.

Kolbus: Copilot Temperatuur Kolbus: Copilot Bediening

Het Kolbus belijmingssysteem met spuitkoppen kan zowel voor rugbelijming van boekblokken tot maximaal 60 mm als zijbelijming met PUR-/EVA-Hotmelt ingezet worden. De machinebediener krijgt alle belangrijke instellingen zoals drukcurves, start- en stopafstanden, gedeeltelijke- en onderbroken belijming (bij two-up producten) op een beeldscherm getoond. In ideale omstandigheden gebruikt de operator ook het reeds bekende Copilot® bedienpaneel op de “Touch Screen” monitor. Het opslaan van de opdracht ter bewaring van bijvoorbeeld de vastgelegde drukcurven en de automatische positionering van de spuitkoppen aan het boekblok zijn bestanddelen van het systeem. Voor comfortabel onderhoud en service buiten de machine staat een “docking-station” ter beschikking.

In combinatie met de verzamelmachine ZU 832 en de driesnijder HD 143.P biedt de garenloosbinder KM 600 alle eigenschappen voor een verregaand automatische en rendabele in-line productie-eenheid.

Kolbus/news/

^^^